Mister Soerjoadipoetro lecturing on Tagore in Java

( COLLECTION_TROPENMUSEUM_’De heer Soerjoadipoetro houdt een voordracht over de school van Tagore voor o.a. kwekelingen van het Nationaal Onderwijs Instituut ‘Taman Siswa’ te Bandung Java’ (Mister Soerjoadipoetro is lecturing about the school of Tagore for a group of students who will become teachers in the National Educational Institute ‘Taman Siswa’, in Bandung, Java)

( COLLECTION_TROPENMUSEUM_’De heer Soerjoadipoetro houdt een voordracht over de school van Tagore voor o.a. kwekelingen van het Nationaal Onderwijs Instituut ‘Taman Siswa’ te Bandung Java’ (Mister Soerjoadipoetro is lecturing about the school of Tagore for a group of students who will become teachers in the National Educational Institute ‘Taman Siswa’, in Bandung, Java)

Image shared by Wendelien van Oldenborgh, workshop 3, March London 2014