GOLDSMITHS | MFA 2019

Yi-ling WoNo blue thing
Performance documentation, 2019

No blue thing
Performance documentation, 2019