GOLDSMITHS | MFA 2014

Matthew VerdonDoppio espresso
Starbucks green emulsion, crushed valium, gloss varnish, plywood
2014

Doppio espresso
Starbucks green emulsion, crushed valium, gloss varnish, plywood
2014