choreographic 3: MÅRTEN SPÅNGBERG, DIGITAL TECHNOLOGY